За децата

  Основен приоритет на танцовата ни школа е работата с децата. Целта на обучението е на първо място създаване на добра двигателна култура и възпитаване на позитивно отношение към изкуството. Съчетаването на занимания по класически и модерен балет е гаранция за правилното формиране на танцова култура у децата. В работата си използваме  съвременни техники и танцова методика, съобразена със световните тенденции и класически традиции. Приятелската атмосфера  и гъвкавият педагогически подход е залог за постигане на бързи и качествени резултати!
 Заповядайте и ще се уверите!